Campeões Paulista (2006) - Thiago Kai / Marcelo Kim / Olívia Pontin

Campeões Paulista (2006) - Thiago Kai / Marcelo Kim / Olívia Pontin