Equipe Daisho - Fernando Vicenzi, Durval Dornelas, Marcelo Tartari, Rogério Novelli

Equipe Daisho - Fernando Vicenzi, Durval Dornelas, Marcelo Tartari, Rogério Novelli